Theodor Andersson (1895-1980)

Theodor Andersson ble født i Jockmokk i Sverige i 1895. Han tok utdanning som agronom. I 20-års alderen skulle han avtjene verneplikten, men nektet.

Etter en måned hvor han sonet en straff for dette flyktet han til Norge. Første stopp var Trondheim hvor han bestyrte et gårdsbruk.

Siden kjøpte han og familien et småbruk på øya Veierland i Vestfold. Fra denne øya, som ligger midt mellom Sandefjord og Tønsberg, dro mange menn på hvalfangst. Mens kona fikk jobb som pedell på skolen (vaktmester), slo Theodor følge med mannfolka. Han dro sydover på hvalfangst. Han ville være med på eventyret i Sydishavet hvor mange tjente formuer på kort tid.

Andersson reiste til landstasjonen i Grytviken og skulle arbeide som tømmermann. Familien forteller at han var svært opptatt av å tjene mest mulig penger. Derfor tok han ekstrajobber med å vaske tøy. På øya etablerer han seg som fotograf med salg av postkort til de ansatte, men allerede på turen nedover ser vi at han tar bilder, blant annet fra avskjeden i Sandefjord og fra dåp ved passering av ekvator.

Andersson var totalavholdsmann. Han holdt seg mye for seg selv og hadde stor arbeidskapasitet.

Hele livet var han politisk engasjert.

I ungdommen lå sympatien hos kommunistene, siden ble han sosialdemokrat. Som fotograf viet han mye oppmerksomhet til sosiale sider ved livet på landstasjonen. Han dokumenterte også forholdene på flenseplanet på en flott måte.

Totalt ble det ni år for Andersson i Grytviken – fem ganger med overvintring.

Barna hjemme på Veierland må nesten ha lurt på hvordan far så ut! Til barna fortalte han at han likte seg på landstasjonen. Etter tiden med hvalfangst flyttet familien til Slagen utenfor Tønsberg. Her bygde han opp en restaurant på badestedet Ringshaug. Han døde i 1980.

Tekst: Stig Tore Lunde, Hvalfangstmuseet.

Theodor Andersson på dekk med sitt fotoapparat

Theodor Andersson på dekk med sitt fotoapparat

Fra avskjeden til Sør Georgia

Fra avskjeden til Sør Georgia

Klart for dåp ved kryssing av ekvator

Klart for dåp ved kryssing av ekvator