Svend Foyn (1809-1894)

Svend Foyn ble født i Nedre Langgate 18 i Tønsberg i 1809 og døde på gården Ramdal ved Tønsberg i 1894. Gjennom det meste av 1800-tallet, fram til sin død i 1894, satte han sitt preg på vårt lands historie.

Han var en foregangsmann innen den tekniske utviklingen av fangstmetoder, og han bidrog sterkt til de nye norske næringsveiene ishavsfangsten representerte. Både selfangst og hvalfangst gav etter hvert mange og viktige arbeidsplasser, ikke bare for vestfoldinger, men også for folk fra store deler av landet.

Foyn tok sitt styrmannssertifikat i 1829. I 1844 reiste han for første gang til Ishavet på selfangst. I 1864 startet Svend Foyn hvalfangst på Finnmarks-kysten, og ble den første som kunne drepe de største hvalartene i ett skudd.

Svend Foyn var en nyskaper med praktisk sans og utholdenhet. Han hadde ideene om nye fangstmetoder, og ved hjelp av mer teknisk kyndige personer ble granatharpunen en realitet. Han kombinerte de tekniske nyvinningene gjennom prøving og feiling.

Han bidro også på svært mange områder utenom selve hvalfangsten, i det de nye næringsveiene gav ringvirkninger for mange nærmiljøer. Verftsindustri, smedene som laget flensekniver og annet nødvendig fangstutstyr og ikke minst kolonialhandleren som utrustet fangstflåtene. Foyn skapte optimisme og utviklet et stadig mer spennende næringsgrunnlag.

Ved siden av arbeidsplassene han utviklet, bygget han blant annet arbeiderboliger for sjøfolk og enker, og han passet også på å gi arbeiderne åndelig føde gjennom blant annet nytt bedehus og skole for emissærer.

Svend Foyn fikk en rekke utmerkelser og æresbevisninger for sin innsats for å skaffe nye næringsveier og bedre økonomisk utvikling for Norge. Han var både en hvalfangstpioner og en viktig nasjonsbygger i et gryende, selvstendig Norge.

Tekst: Haakon Livland, Slottsfjellsmuseet.

Svend Foyn – Foto Mekonnen Wolday


Svend Foyn dro til sjøs som 11 åring.  Da han var 35 dro han for første gang til Ishavet på selfangst, og tjue år senere startet han med hvalfangst på Finnmarkskysten. Svend Foyn ble den første til å drepe de største hvalartene i ett skudd.

Svend Foyn i bilder

Her har Rune Sørli ved Slottsfjellsmuseet valgt ut et knippe fotografier og malerier fra Slottsfjellsmuseets fotoarkiv knyttet til Svend Foyn.