Nettstedet www.hvalfangstarkiver.no er utviklet ved Vestfoldmuseene IKS.

Nettstedet tar utgangspunkt i de seks dokumentene som representerer Vestfoldmuseenes over 450 hyllemeter med hvalfangstarkiver på listen over Norges dokumentarv. Disse seks kan ses som en slags monumenter over den moderne kommersielle hvalfangsten og arkivene som er skapt som resultat av denne. På hvalfangstarkiver.no gjøres disse tilgjengelig for et bredt publikum.

Les om nominasjonen og hvalfangstarkivenes betydning her.

Nettstedet er et samarbeid mellom Vestfoldarkivet, Hvalfangstmuseet og Slottsfjellsmuseet, som alle er del av Vestfoldmuseene, og er et resultat av egeninnsats og støtte fra Kulturådet.

logo_VEstfoldmuseene


Oversikt over hovedinnhold

Nettsiden er bygget opp rundt de seks dokumentene, henholdsvis en dagbok, en fangstlisens, en brevsamling, en fotosamling, en skipsdagbok og en styreprotokoll.

Hvert dokument har fått en egen side der du finner ulike relevante artikler og lenke til digitalisert materiale.

I tillegg kan du få hjelp til å finne veien inn i resten av de rikholdige hvalfangstarkivene under OM ARKIVENE.

Deler av nettstedet vil også bli oversatt til engelsk.

Arbeidet med nettstedet

Nettstedet er utviklet gjennom prosjektet «Dokumentarv på nett», som fikk støtte av Norsk Kulturåd i 2013.

Prosjektleder/ nettredaktør:

  • Heidi Meen Johansen (Vestfoldarkivet)

Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Lone Kirchhoff (Vestfoldarkivet)
  • Haakon Livland (Slottsfjellsmuseet)
  • Øyvind Thuresson (Hvalfangstmuseet)
  • prosjektleder

Digitalisert materiale

Dokumentene er digitalisert og lagt ut på nettsiden i god oppløsning og med zoomfunksjon. De kan også lastes ned for videre lesning.

Alt materialet på dette nettstedet er lagt ut med åpen lisens. Eventuelle unntak merkes med copyright.

Transkipsjoner

Haakon Livland (Slottsfjellsmuseet) har transkribert et utdrag av Svend Foyns dagbok, Hanne Garmel og Inger-Lise Ackenhausen (Hvalfangstmuseet) har transkribert alle brevene i Pastor Løkens brevsamling, og Jan Erik Ringstad (Hvalfangstmuseet) har transkribert de sidene fra Norvegias skipsdagbok som omhandler annekteringen av Bouvetøya. Lone Kirchhoff har skrevet oppsummeringer og kommentarer til korrespondansen knyttet til Hektors fangstlisens.

Spørsmål eller kommentarer sendes til hvalfangstarkiver@vestfoldmuseene.no .

Tekster

Tekstene på dette nettstedet er skrevet av ulike bidragsytere fra Vestfoldmuseene (kreditert i artiklene) og redigert for nett av nettredaktør Heidi Meen Johansen.

Nettstedskart

Her finner du komplett nettstedskart over Hvalfangstarkiver, med oversikt over alle kategorier og dokumentfiler.

Utvikling av nettstedet

Anette Lund og Morten Strand Hauge
reklamebyrået Hei!
Sidene er laget i WordPress

Illustrasjoner

Cecilie Maurud Barstad og Gilles Jourdan
– Gilles & Cecilie Studio

Kontakt oss

Spørsmål eller kommentarer knyttet til dette nettstedet og dets innhold kan sendes til
vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no

Følg oss på sosiale medier

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube


gc+VESTFOLDARKIVET-Whale-01