Om AS Kosmos

Flytende kokeri Kosmos.

Flytende kokeri Kosmos.


På 1920-tallet kom en økende etterspørsel etter fett, og hvalfangsten opplevde et oppsving uten sidestykke.

Etableringen AS Kosmos

AS Kosmos ble stiftet på initiativ av Anders Jahre og med finansiell støtte av Fred Olsen-rederiene, AP Møller i København og Lazard Brothers i London. Det endelige styret kom til å bestå av Svend Foyn Bruun, formann, Anders Jahre, disponent, Carl F. Herlofson samt skipsreder Lars Thorsen. Det første møte i generalforsamlingen ble holdt den 6. oktober 1928 på Hotell Atlantic i Sandefjord.

Anders Jahre sto også bak stiftelsen av søsterselskapet Hvalfangerselskapet AS Kosmos II, som ble konstituert i 1930. Styret her besto av skipsreder Svend Foyn Bruun, skipsreder Anton von der Lippe, direktør Carl F. Herlofson og overrettssakfører Anders Jahre som disponent.

Jahre-gruppen og produksjonsfelleskap

Under den internasjonal økonomiske krisen på 1930-tallet unngikk Jahre-gruppen – med selskapene; Kosmos, Kosmos II, Antarctic og Pelagos konkurs og i 1932 inngikk Hvalfangerselskapet Kosmos i produksjonsfellesskap med hvalfangerselskapene Antarctic og Pelagos. AS Kosmos og Kosmos II var to av til sammen fire selskaper som utgjorde interessefellesskapet «Jahre-gruppen».

Depresjonen lærte Anders Jahre forsiktighet.

Hvalfangsten var sårbar for brå fall på verdensmarkedet, noe som resulterte i at Jahre begynte å spre sine interesser til en rekke virksomhetsområder. Ved krigsutbruddet i 1940 administrerte den 50-årige skipsrederen og fabrikkeieren mer enn 1000 arbeidsplasser. Det vokste etter hvert fram et stort imperium rundt Kosmos og Anders Jahres tankrederier. Utover 1960-tallet fusjonerte Kosmos med de fleste av Anders Jahres andre rederier.

Hvalfangsten tar slutt

Selskapet sendte ut sin siste fangstekspedisjon til Antarktis i sesongen 1967-68 og heretter ble Jahre-konsernet et rederi- og industriselskap. Etter avviklingen av hvalfangsten ble størstedelen av selskapets ressurser kanalisert inn i tradisjonell, internasjonal skipsfart. Aksjeselskapet Kosmos` målsetting fra midten av 1970-tallet var å overleve shippingkrisen og bevare kapitalen best mulig. I 1978 trakk Anders Jahre seg tilbake etter 50 år som selskapets administrerende direktør. Hans etterfølger var Bjørn Bettum.

Selskapet deles opp Skaugen overtar

I januar 1989 trakk Bettum seg som administrerende direktør, for å føre deler av Kosmos-konsernet videre. I praksis var det å drive Bastøfergen via familieselskapet Gokstad. I løpet av et drøyt år ble Kosmos delt og til dels solgt ut, eller fusjonert med selskaper innenfor Skaugen-gruppen.

Tekst: Lone Kirchhoff, Vestfoldarkivet.

Les også om Kosmos fra JAHRE-NYTT i 1987, ført i pennen av Vilhelm Møller.