Landstasjonene på Sør-Georgia

Grytviken, Sør Georgia

Grytviken, Sør Georgia

Hvalfangststasjonene på Sør-Georgia før første verdenskrig var nokså brutale, industrielle og hardbarkete mannssamfunn «sønnafor verden». På enkelte stasjoner var arbeidsstokken sammensatt av folk av mange forskjellige nasjonaliteter.

Landstasjonene og fabrikkanleggene på Sør-Georgia før første verdenskrig hadde mange felles trekk med samtidige industrisamfunn i Norge og var preget av paternalistiske holdninger fra arbeidsgivers side. Det var nokså brutale, industrielle og hardbarkete mannssamfunn «sønnafor verden».

Dette var samtidig en brytningstid hvor fagorganisering og sosialistiske ideer fant grobunn også blant arbeiderne i hvalfangstindustrien. Presten framhevet den sterke klassebevisstheten blant arbeiderne som en av hovedårsakene til at han ikke nådde fram med det kristne budskap og valgte å forlate øya for godt våren 1914.

På enkelte stasjoner var arbeidsstokken sammensatt av folk av mange forskjellige nasjonaliteter.

 

 

Kart over Sør-Georgia