Kristen Løken (1885–1975)

Pastor Løken på Sør-Georgia

Pastor Løken på Sør-Georgia

Kristen Løken begynte på teologistudiet i Kristiania i 1903, men ble ordinert prest først i februar 1912. Halvannen måned senere befant han seg i Buenos Aires i Argentina på vei til sitt virke som prest på Sør-Georgia. Ansettelsen sto C. A. Larsen, stasjonsbestyrer i Grytviken, for.

Kristen Løken var født 30. mars 1885 i Furnes, men vokste opp i en søskenflokk på seks på Lillehammer. Han var sønn av skolestyrer og kirkesanger Hans Løken og Oline Prestrud.

I 1903 tok han først en militærutdannelse, og i 1911 ble han cand. theol. og ordinert prest 1912, like før han reise til Grytviken.

Da Kristen Løken begynte på sin prestegjerning i Grytviken, avsluttet hans fetter Kristian Prestrud turen mot sydpolen med Roald Amundsen som styrmann på polarskuta «Fram». Dette nevner han for øvrig i et av de første brevene han skrev hjem fra Buenos Aires.

Etter tiden på Sør-Georgia ble han res. kap. i Fagerborg menigheti Oslo, husfar ved studenthjemmet 1914–1916, sogneprest i Froland 1916 og Alstadhaug i 1922, prost i Nord Helgeland 1927, sogneprest i Trefoldighet i Arendal 1936 og sogneprest i Ringsaker fra 1947 frem til han ble pensjonist. På de stedene der han var prest, deltok Løken aktivt ved å sitte i enten skolestyrer, bankstyrer eller innen barnevernet.

Kristen Løken giftet seg med Signe Berthine Bertelsen, født 15.2.1899 i 1921. De to forble barnløse.

Kristen Løken døde på Prestrud i Hamar 29.3.1975. Han ligger begravet på Ringsaker kirkegård.

Tekst: Per Kristian Løken (slektning etter Kristen Løken)

Du kan lese mer om dette og Kristen Løkens tid som prest og foredragsholder i Grytviken her.

gc+VESTFOLDARKIVET-INK