Kirken i Grytviken

Kirken i Grytviken. Foto gitt av Signe Løken. Fotograf ukjent.

Kirken i Grytviken. Foto gitt av Signe Løken. Fotograf ukjent.

I 1913, året etter at Kristen Løken kom til Grytviken, ble det bygd kirke i Grytviken på stasjonsbestyrer C. A. Larsens initiativ.

Kirken var C. A. Larsens hjertebarn. Han bekostet brorparten av utgiftene til prestens lønn og finansierte store deler av kirkebygningen fra egen lomme. Pastor Løken var aktivt involvert i byggingen.

Kirken i Grytviken ble etablert i en tid da uro på arbeidsplassen ikke var uvanlig. Det blir iblant hevdet at hvalfangerne krevde overtid for å gå til messe der. Uansett hvilke underliggende motiver ledelsen kan ha hatt for å reise kirken, er den i dag et av de mest markante norske kulturminnene i Antarktis.

Disse bildene av kirken er hentet fra Løkens fotosamling.

Modelll av kirken i Grytviken. Foto: Mekonnen Wolday.

Se modell av kirken i Grytviken på Digitalt museum (klikk på bildet). Foto: Mekonnen Wolday.

Les mer om kirken på Hvalfangstmuseets nettside.

Les mer om Løken og kirken i artikkelen «Dette er altså min menighet».

«Kirken i Grytviken 100 år» (Hvalfangstmuseets nettside).