Fra landbasert til pelagisk hvalfangst

Fra landbasert til pelagisk hvalfangst

1920-åra var en brytningstid i den moderne hvalfangsten, som gikk over fra å være landbasert til å bli pelagisk (foregå til havs).