Hvalfangstarkivenes betydning

Hvalfangstarkivenes betydning

Hvalfangstarkivene er et unikt kildemateriale både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Seks enkeltdokumenter er valgt ut som ”monumenter” for hvalfangsten og arkivene som er skapt som resultat av denne.

Vestfoldmuseenes hvalfangstarkiver

Vestfoldmuseenes hvalfangstarkiver

Mer enn 450 hyllemeter av Vestfoldmuseenes privatarkiver kan knyttes direkte eller indirekte til den moderne norske kommersielle storhvalfangsten.

Hvordan finne arkivene?

Hvordan finne arkivene?

Her kan du lese mer om hvordan du skal finne frem til Vestfoldmuseenes ulike hvalfangstarkiver.

Boksamling på Sandefjord bibliotek

Boksamling på Sandefjord bibliotek

Hvalfangstmuseets store boksamling knyttet til hvalfangst er på Sandefjord bibliotek.

Arkivet etter Svend Foyn

Arkivet etter Svend Foyn

Svend Foyns dagbok ble gitt som gave til Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum fra Foyns familie i Tønsberg i mellomkrigsårene. Arkivet etter Svend Foyn omfatter over 11 hyllemeter og dekker årene 1842–1904.

Arkivene etter Bugge (Hektor)

Arkivene etter Bugge (Hektor)

AS Hektor og fangstlisensen er del av arkivene etter Bugge-selskapene. Arkivmaterialet utgjør til sammen drøyt 140 hyllemeter over et tidsspenn på 150 år.

Fakta om Anderssons fotosamling

Fakta om Anderssons fotosamling

Fotosamlingen består av 604 fotografier av hovedsakelig høy kvalitet og med unike motiver av livet på landstasjonen.

Hvalfangstmuseets skipsjournaler

Hvalfangstmuseets skipsjournaler

Skipsdagboken til DS Norvegia er del del av Hvalfangstmuseet i Sandefjords rikholdige samling av skipsjournaler.

Arkivet etter Kristen Løken

Arkivet etter Kristen Løken

Arkivet etter Kristen Løken er på 0,1 hyllemeter og er fra Løkens tid som prest og foredragsholder i Grytviken (1912–1914).

Arkivet etter AS Kosmos

Arkivet etter AS Kosmos

Arkivmaterialet etter Anders Jahre og AS Kosmos har vært avlevert til Hvalfangstmuseet i flere omganger, spredt over en 20-årsperiode.