Styreprotokollen som dokumentarv

Styreprotokollen som dokumentarv

Styreprotokollen representerer den pelagiske hvalfangsten som var et resultat av moderne kokeri med opphalingsslipp og andre nyvinninger.

Arkivet etter AS Kosmos

Arkivet etter AS Kosmos

Arkivmaterialet etter Anders Jahre og AS Kosmos har vært avlevert til Hvalfangstmuseet i flere omganger, spredt over en 20-årsperiode.

Anders A. Jahre (1891-1982)

Anders A. Jahre (1891-1982)

Anders Jahre stiftet firmaet Anders Jahre i 1922 – et personlig, heleid selskap som drev med hvalfangst og skipsfart fram til 1947 og som kom til å danne kjernen i hans omfattende forretningsvirksomhet.

Opphalingsslipp

Opphalingsslipp

Sammen med en rekke tekniske nyvinninger var opphalingsslippen med på å revolusjonere hvalfangsten på midten av 1920-tallet.

Kosmos-flåten

Kosmos-flåten

Det flytende hvalkokeri KOSMOS, ble levert fra verkstedet i Belfast i 1929

Om AS Kosmos

Om AS Kosmos

På 1920-tallet kom en økende etterspørsel etter fett, og hvalfangsten opplevde et voldsomt oppsving. AS Kosmos ble stiftet i 1928.