Fangstlisensen som dokumentarv

Fangstlisensen som dokumentarv

Fangstlisensen fra 1911 gav Hvalfangstselskabet AS Hektor tillatelse til å fange hval i Sør-Shetland og etablere landstasjon på Deceptionøya.

Arkivene etter Bugge (Hektor)

Arkivene etter Bugge (Hektor)

AS Hektor og fangstlisensen er del av arkivene etter Bugge-selskapene. Arkivmaterialet utgjør til sammen drøyt 140 hyllemeter over et tidsspenn på 150 år.

Deceptionøya

Deceptionøya

De unike havneforholdene på Deceptionøya gjorde øya til en hovedbase for hvalfangstflåten i Sør-Shetland. Muligheten for isfri havn, og tilgangen på ferskvann året rundt gjorde øya velegnet som hvalfangstbase.

Landstasjon på Deceptionøya

Landstasjon på Deceptionøya

I den nordvestlige delen av Deceptionøya, i en bukt kalt Whalers Bay fikk Tønsbergselskapet AS Hektor i 1911 konsesjon for å anlegge et landbasert fangstanlegg.

Liv og virke på landstasjonen

Liv og virke på landstasjonen

Landstasjonen på Deceptionøya var i bruk fra rundt midten av november til slutten av mars, og måtte være selvforsynt og fullt operativ under hele fangstsesongen.

En førstereis forteller

En førstereis forteller

Les førstereisgutten Fredrik Backes beretning fra fangstsesongen 1927–1928 da han var med hvalfangstselskapet AS Hektor.

AS Hektor og N. Bugge

AS Hektor og N. Bugge

Arkivene til N. Bugge og AS Hektor dokumenterer en virksomhet som spenner fra skipshandel og partsrederi over hvalfangst i Sydishavet, til internasjonal shipping etter 1970.

Film og foto fra AS Hektor

Film og foto fra AS Hektor

Se et utvalg fotografier og filmklipp som fulgte med Bugge-arkivene.