Hvalfangstmuseets skipsjournaler

Skipsdagboken til DS Norvegia er del av Hvalfangstmuseet i Sandefjords samling av skipsjournaler.

En skipsjournal er en dagbok som i følge Sjøfartsloven skulle føres ombord på norske skip. Journalen eller loggen er kronologiske fortegnelser med opplysninger om skipets kurs, vær- og vindforhold, vakter, spesielle observasjoner eller hendelser. Journalen er som regel paginert med nummererte sider. Foran i skipsjournalen finnes instrukser gjeldende for skip/skipsfører, lov om sjøfart og andre bestemmelser om hvordan dagbokens skulle føres. Journalen ansees som et rettsgyldig dokument og er derfor et viktig dokument for bevisførsel ved navigasjonsuhell eller andre forhold som kan avstedkomme gransking eller rettslige bestemmelser.

Hvalfangstmuseets (Kommandør Chr. Christensen’s Hvalfangstmuseum) samling av skipsdagbøker/ skipsjournaler er på 10,8 hyllemeter og er fra perioden 1852-1949. Samlingen er ordnet alfabetisk etter skipets navn og består både av dekksdagbøker og maskindagbøker. En stor del av skipsdagbøkene har tilhørt AS Thor Dahl (tidligere Bryde & Dahls Hvalfangerselskap).

Arkivmaterialet er innholdsmessig meget rikholdig og sammensatt. Samlingen har enten blitt kjøpt inn eller gitt som gave til Hvalfangstmuseet i perioden 1917 til 1976.