Fotosamlingen som dokumentarv

logo-Theodor-Anderssons-fot


Theodor Anderssons fotografier fra Sør-Georgia spenner over tidsrommet 1926-1932. Andersson, som arbeidet som tømrer i Grytviken, var selvlært fotograf og skaffet seg ekstrainntekter ved å lage postkort m.m. for salg på stasjonen.

Andersson var også totalavholdsmann og politisk engasjert på venstresiden, noe som kanskje avspeiles i hans valg av motiver. Fotografiene viser motiver vi knapt kjenner fra andre hvalfangstrelaterte fotosamlinger. Andersson fotograferte hverdagslivet til folkene pastor Kristen Løken ti år tidligere beskrev som ”avskummet av sjøfolkene.” Og nettopp disse motivene; fra arbeiderbrakkene, av tatovering, sosiale forhold, begravelser, arbeidsliv og fritidssysler blant hvalfangerne – i skarp kontrast til stasjonsbestyreren og administrasjonens mer luksuriøse levesett – er et særtrekk ved fotosamlingen som også gjør den unik.

Fotografiene holder også svært høy teknisk fotografisk kvalitet, til tross for at Andersson var selvlært. Anderssons fotografier er gjengitt i en rekke bok-, film-, og tv-produksjoner i inn og utland.