Film og foto fra AS Hektor

Her har kan du se fotografier som er hentet fra to av de seks albumene som fulgte med Bugge-arkivene, samt deler av det spennende filmmaterialet som fulgte med arkivet og som Vestfoldarkivet nå har digitalisert.

 

Bugges fotoalbum nr. 3 – Wilkins-Hearst

Dette albumet inneholder fotografier fra Wilkins-Hearst-ekspedisjonen til Antarktis i 1928-1929, som dreiet seg om å kartlegge den antarktiske halvøya. Lederen Hubert Wilkins inngikk en avtale med N. Bugge om å få benytte landstasjonen som base under oppholdet på Deceptionøya. Han og fire mann fra ekspedisjonen var passasjerer ombord på kokeriet Hektoria på reise fra Montevideo til landstasjonen høsten 1928. Ekspedisjonens fly og utstyr fikk fri frakt på reisen nedover.  Teksten til fotografiene i albumet er skrevet av Nils R. Bugge. Fotograf ukjent.


 

Bugges fotoalbum nr. 6 – Maudie

Dette albumet inneholder fotografier som blant annet er tatt på ekspedisjonen med det flytende kokeriet Maudie i 1929-1931. Det er sannsynlig å anta at Nils R. Bugge er fotograf.

 


Filmklipp fra Bugge-arkivet

Vestfoldarkivet har digitalisert deler av det spennende filmmaterialet som fulgte med arkivet. Vi har samlet det i to filmer.

Filmen «På hvalfangst med Terje 5» er tatt på slutten av 1930-tallet. Vi følger arbeid på flensesplan og ser beinsag i bruk. Hvalbåten Terje 5 jager etter hval, videre vi ser spermhval på flenseplanet, spekkflenger, bruk av beinsag og løftebommer. Til slutt får vi et glimt av et idrettsstevne om bord på kokeriet Vikingen.

Filmen «Det flytende hvalkokeriet Terje Viken» er tatt på slutten av 1930-tallet. Vi følger kokeriet Terje Viken fra Cape Town til fangstfeltet og videre inn i isen. Spermhval på opphalingsslippen, arbeid med flensing av finnhval. Fangst av finnhval. Hvalbåten leverer hval til kokeriet. Hvalfangerne kommer hjem til Vestfold etter endt sesong.