En førstereis forteller

Arbeidere på kjøttplan 1929. Backe til høyre i bildet. Fotograf ukjent.

Arbeidere på kjøttplan 1929. Backe til høyre i bildet. Fotograf ukjent.


 

Fangstsesongen 1927–1928 var 17-årige Fredrik Backe fra Ramnes i Vestfold førstereisgutt med hvalfangstselskapet AS Hektor.

Gjennom hans erindringer i heftet «Førstereisgutt på hvalfangst 1927–28» kan vi følge Fredrik Backe fra påmønstringen i Tønsberg høsten 1927 til avmønstringen våren 1928. Her får vi et innblikk i forholdene om bord på kokeriet «Ronald» og følger ham gjennom spennende opplevelser på reisen til og fra fangstfeltet. Han forteller også om sitt møte med Deceptionøya og landstasjonen hvor han bodde og arbeidet i nesten ett halvt år, og vi får blant annet hører om «hvalsyke», julefeiring og en tragisk hendelse blant mannskapet.

Vi har fått tillatelse fra sønnen Ragnar Backe til å gjøre farens erindringer digitalt tilgjengelig.

I arkivet etter selskapet som hadde ansvar for forhyringen til AS Hektor, finner vi Backes mannskapskort. Her ser vi at han ble hyret som arbeider på Ronald den 15. september og avmønstret ni måneder og åtte dager senere, i juni 1928. Backe var også med Ronald de neste tre sesongene, der han dels står oppført som arbeider, dels som kjøttskjærer.

Planformann Arnt Snekkestad og Fredrik Backe på kokeriet Ronald i 1929. Fotograf ukjent.

Planformann Arnt Snekkestad og Fredrik Backe på kokeriet Ronald i 1929. Fotograf ukjent.

 Tekst: Lone Kirchhoff, Vestfoldarkivet.

Portrett av Fredrik Backe

Fredrik Backe. Fotograf ukjent.

Heftet "Førstereisgutt på hvalfangst 1927-29"

Heftet «Førstereisgutt på hvalfangst 1927-29»

pdf-icon «Førstereisgutt på hvalfangst 1927-28»