Dagboken som dokumentarv

Dagboken som dokumentarv

Svend Foyns observasjoner fra fangstfeltet i Nord-Norge i årene 1862–1883 la grunnlaget for den moderne hvalfangsten i global sammenheng.

Fotosamlingen som dokumentarv

Fotosamlingen som dokumentarv

Anderssons fotosamling dokumenterer ulike sider av arbeids- og hverdagslivet ved landstasjonen i Grytviken i årene 1926-32.

Fangstlisensen som dokumentarv

Fangstlisensen som dokumentarv

Fangstlisensen fra 1911 gav Hvalfangstselskabet AS Hektor tillatelse til å fange hval i Sør-Shetland og etablere landstasjon på Deceptionøya.

Skipsdagboken som dokumentarv

Skipsdagboken som dokumentarv

I 1927 ble DS Norvegia sendt på ekspedisjon til Antarktis. Skipsdagboken dokumenterer både forskning og annekteringen av Bouvetøya.

Brevsamlingen som dokumentarv

Brevsamlingen som dokumentarv

Pastor Løkens brevsamling gir et usedvanlig godt og sjeldent innblikk i livet på hvalfangststasjonene på Sør-Georgia før første verdenskrig.

Styreprotokollen som dokumentarv

Styreprotokollen som dokumentarv

Styreprotokollen representerer den pelagiske hvalfangsten som var et resultat av moderne kokeri med opphalingsslipp og andre nyvinninger.