DS Norvegias reiserute

24.09.27 – Avreise fra Sandefjord

26.09.27 – Skagerrak
27.09.27 – Nordsjøen
30.09.27 – Rotterdam
02.10.27 – Nordsjøen
03.10.27 – Den engelske kanal
05.10.27 – Biscayabukta
07.10.27 – Syd Atlanteren
09.10.27 – Nord Atlanteren
17.10.27 – St. Vincent
19.10.27 – Nord Atlanteren
27.10.27 – Syd Atlanteren
18.11.27 – Cape Town
19.11.27 – Syd Atlanteren
30.11.27 – Bouvetøya
01.01.28 – Syd Atlanteren
22.01.28 – Grytviken
24.01.28 – Syd Georgia
30.10.28 – Gotthull, Syd Georgia
06.11.28 – Grytviken
08.11.28 – Syd Atlanteren
16.12.28 – Bouvetøya
22.12.28 – Syd Atlanteren
05.01.29 – På fangstfeltet (mot Syd Georgia)

Hvalfangernes rute, kart