Tyfus og vinter i Grytviken – side 8


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 11. juli 1912 - side 8


Transkribert tekst

der mere selskap. – Jeg trives i det hele tat fremdeles meget godt og har det udmerket. Jeg er glad fordi jeg tok denne posten hernede. Her er meget at gjøre for den som vil gjøre noget. Jeg faar desværre gjort saa altfor litet. Vistnok er det vanskelig at staa saa isoleret paa et saadant sted, hvor arbeidet for det meste blir nybrott. Men saa har ogsaa arbeidet noget av nybrottets charme over sig.

Saa maa jeg takke saa meget for alle brevene, som kom med sidste post hit den 4. august. Far takkes saa meget for de tre breve av 11/5 25/5 og 2/6, Marte for brevkort av 1/6 og Hans for kort av 13/5. Det var saa morsomt at faa brevene. Der aandet vaar ut av dem og et pust av vaar kan vi trænge av og til her i vinterkulden. Nu har dere naturligvis fuld sommer. Haaper mor ikke har slitt for meget med jordbærhaven og at far ikke har hat for meget stræv med timetabellen. Nu er dere forhaabentlig færdig med begge deler. – Og saa har dere jo paa Lillehammer hat baade sudentermøte og gymnasiastmøte. Det var vel rene festdage i alle henseender kan jeg tænke. Ja, tjua «dere» faar jeg vel si med bergenserne. Trygve var vel med paa studentermøtet og Bjarne paa gymnasiastmøtet. – Saa vil jeg itide faa lov til at sende mine hjerteligste gratulationer i anledning de kommende fødselsdage Martes og fars. Næste post rækker vel ikke frem til Martes, ja neppe til fars heller. Derfor gratulerer jeg paa forhaand. Hans har jeg ikke rukket at gratulere med sin dag; men han faar motta min gratulation nu efterpaa. – Naar næste post gaar herfra er endnu umulig at si men sandsynligvis blir det længe til, da her ikke er last til baatene. Antagelig blir det vel engang i slutningen av september eller første halvpart av oktober. I maa ialfald være forberedt paa at der kan gaa op til 7 a 8 uker, før I atter faar høre noget. «Harpon» kom allikevel ikke til at gaa til Europa. Den ligger oppe i Buenos Aires og kommer ned til at avgaa derfra og hit nogen tid efterat Cachalote nu er kommet op. Men da Harpon er en noksaa stor baat, vil det ta lang tid før den faar last, specielt naar der endnu er nogen tid før fangsten begynder. Naar I har faaet dette brev maa I derfor ikke vente brev paa længe. Hils alle kjendte og lev vel alle sammen. De hjerteligste hilsener til hjemmet og der alle

fra eders
Kristen.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen