Tyfus og vinter i Grytviken – side 6


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 11. juli 1912 - side 6


Transkribert tekst

hat blod i avføringen og bukhinden var betændt. Ingen av de 3 sidst avdøde var gifte. Allikevel vil det være et tungt tap for de paarørende. Som prest falder det nu i min lod at skrive og underrette dem.

Efter disse 3 dødsfald ser det nu meget lovende ut med de andre patienter. De er nu i bedring alle sammen og flere av dem er oppe og kommer mere og mere i vigør. I den sidste tid er der kun kommet et nyt tilfælde og det er til og med ikke sikkert konstateret at være tyfus endnu. – Det ser nu i det hele tat ut som om epidemien er begrænset og at sykdommen er paa retur hos de angrepne.

Under epidemien har det været en tilfredsstillelse at faa være litt til nytte. Paa den maate vinder jeg kanske ogsaa bedst ingang med det jeg egentlig har at bringe baade de syke og de friske. Det som har hjulpet mig i alt dette, det er ingen bestemt oppfatning hverken av tre-enigheten, jomfrufødselen eller forsoningen, som jeg ser dere fremdeles strides om hjemme. Det som har hjulpet mig er den Guds kraft, der gjennem Jesus Kristus er virksom i dem, som vil aapne sig for den.

Men nu faar det være nok om tyfusen. I behøver ikke at være bange. Jeg har hittil undgaaet den og er endnu frisk. Naar jeg er paa sykehuset iagttar jeg de almindelige forsigtighetsregler. Naar jeg behandler patienterne har jeg doktorforklæ paa og sæpevasker desuten hænderne godt efter hvert besøk. Nogen ængstelse er her ikke. Alle sammen fra bestyreren og nedover tar det rolig.

Om mit arbeide for øvrig er kun at si at foredragene nu i nogen uker har været indstillet. Gudstjenesterne holdes fremdeles hver søndag. Det er mig en glæde at se, at den faste stok møter frem, og at den har vokset litt i det sidste.

Siden sidst har jeg ogsaa været en tur i Husvik Harbour, hvor en ældre mand var død av organisk hjertefeil. Det var i begyndelsen av juli. Jeg blev hentet den 3. juli.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen