Tyfus og vinter i Grytviken – side 5


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 11. juli 1912 - side 5


Transkribert tekst

II.
Den 15. august: Tyfusepidemien synes nu at bære paa retur. Dog har den atter krævet to menneskeliv. Det var to som døde med saa faa dages mellemrum at de blev begravet paa en og samme dag, nemlig nu sidste lørdag eftermiddag. Det var en enestaaende gripende sørgehøitidelighet. Jeg talte over Esaias 55,6: Søker herren medens han findes, kalder paa ham den stund han er nær. Jeg talte ikke om de avdøde men til de gjenlevende. Søndagen efter saa jeg til min glæde, at kirkesøkningen var øket noget. – Det har været en alvorlig tid denne tiden. Det har været alvorlig at gaa mellem sykesengene og staa ved dødsleierne. Men det har dog været et herlig arbeide at søke at bringe patienterne nogen hjælp baade legemlig og aandelig. Min dont har været at skifte bind paa liggesaarene. Det var ikke noget særlig appetitelig arbeide til at begynde med. Men jeg blev snart vant til det. Det var morsomt at se, hvordan de grodde paa to av patienterne. Paa den tredie derimot, som hadde været slem til at drikke, vilde ikke feberen gi sig og paa ham vilde heller ikke saarene gro. Hans nedbrudte legeme bukket da ogsaa under tilslut. Han saa ut som et skelet de sidste dagene. Han hadde dog ingen smerter og var svært taalmodig. De sidste dagene, da pulsen blev svært svak forordnet lægen kamferindsprøitning og den maatte jeg to gange foreta. Doktoren er jo ikke her hele tiden, men kun nogen dage ad gangen. Han har jo ogsaa sin egen station at se til. I mellemtiden maa vi da utføre lægens forordninger. Dog stod patientens liv ikke til at redde. Han var dog noksaa klar enkelte gange, selv de sidste dagene. Jeg hadde mange gange anledning til at tale med ham. Han var av dem som længtet og ønsket forbøn og der blev bedt for ham baade i kirken og i sykestuen. Han skjønte nok tilslut at det var bedst at gi sig Gud i vold og la hans vilje ske. – Den 3die patient, som døde, døde braatt. Han hadde ligget syk nogen dage ombord i en av hvalbaatene paa havnen. Da der blev plads paa sykehuset, blev han og hans kamerat bragt iland. – Allerede efter et par dage døde han. Han hadde

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen