Tyfus og vinter i Grytviken – side 4


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 11. juli 1912 - side 4


Transkribert tekst

sov ganske rolig ind uten at være kommet til bevidsthet. Doktor Løveid, bestyreren, sykepasseren og jeg var om ham paa det sidste. Det er første gang jeg har været tilstede netop i selve dødsøieblikket. Ved de 3 forrige dødsfald her i Grytviken har jeg været tilstede noksaa kort tid i forveien, men ikke i selve dødsøieblikket. Det var en eiendommelig stemning, dog ikke saa dyster som jeg hadde tænkt mig den. Det kom vel derav at den syke fra den bevidstløse tilstand rolig sov sig ind i døden uten dødskamp. Avdøde var ikke av dem som lot sig se ved gudstjenesterne, men jeg ahdde allikevel indtryk av, at han var søkende paa sit vis. Jeg søkte, saa godt jeg kunde at gi ham det han trængte. Hvorvidt det har frugtet noget, det har jeg ingen visshet om. Det vet alene han, som ser det som mennesker ikke kan se.

Av de andre patienter er der kun én hvis tilstand er kritisk. De fleste av de ældste tilfælde er nu paa bedringens vei. En er helt frisk og flere er allerede begyndt at være litt oppe igjen. Doktor Løveid har været her fra mandag til idag (torsdag). Jeg har været med som hans assistent og har lært adskillig av ham. Tre av patienterne har faaet liggesaar, som maa forbindes og stælles. Doktoren trænger da gjerne en haandlanger, og det har været mig en glæde at fungere som saadan. De to sykepasserne er forresten forbausende flinke, tiltrods for at de ingen utdannelse har. Taalmodige og utholdende er de ogsaa. – Tilfælderne er nu blit saa mange, at vi faar haape, der nu snart ikke kommer flere. Dog kan vi jo endnu langtfra være sikre og vi maa være forberedt paa alt.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen