Tyfus og vinter i Grytviken – side 3


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 11. juli 1912 - side 3


Transkribert tekst

alvorlige; men den kritiske tid er heller ikke endnu over. Man maa jo ialfald være forberedt paa, at der blir dødsfald. Under epidemien har jeg hat anledning til at beundre bestyreren resolute optræden, hans gode hjertelag, hans selvopofrelse og hans gode humør. Jo mere jeg under denne lille epidemi har lært ham at kjende, desto mere sympati har jeg faaet for ham. – De fleste av patienterne er ogsaa kjække folk, som det er hyggelig at komme til og tale med, naar de da ikke ligger i ørsken og fantaserer, hvad der ogsaa av og til hænder. – En slik liten epidemi kunde man kanske fristes til at kalde en haard hjemsøkelse av en station. Men hvem vet, kanske den allikevel vil virke til gavn, kanske der allikevel tilslut kunde komme noget godt utav den?

1/8 Den 1. august. Tyfusepidemien brer sig. Der har nu ialt været 18 19 tilfælder her i Grytviken, 14 paa sykehuset og 2 her i huset, nemlig stuerten og hans kone, som netop idag er blit liggende og desuten 2 tilfælder paa en hvalbaat som tilhører et andet selskap og ligger oplagt her i Grytviken for vinteren og endelig den engelske politimand. En maskinist, som har tæring ligger ogsaa her i huset. Et av disse tilfælder har hittil hat dødelig utfald, nemlig bakeren her paa stationen. Han hadde paa forhaand tuberkuløse lunger, og da han saa fik tyfusen faldt han temmelig fort sammen. Jeg har aldrig seet et menneske ta saa fort av paa faa dage. Sidste mandag døde han. Han laa og fantaserte mesteparten av de sidste dagene og hadde kun nogen klare øieblikke. Jeg fik da anledning til at tale med ham. Det lot til at han forstod, hvad jeg sa, men selv kunde han ikke snakke, men bare saavidt svare ja og nei. Efter middag mandag tapte han rent bevidstheten og mellem kl 6 og 7 om eftermiddagen døde han. Han

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen