Tyfus og vinter i Grytviken – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 11. juli 1912 - side 2


Transkribert tekst

vi saaledes en hel del av nu. Naar vi i et sligt tilfælde praktisk talt staar uten brukbar læge paa stationen og maa tilkalde nabostationens, saa vil I forstaa, det er ikke saa greit. Lægen er er vistnok nu saapas restitueret at han er oppe og gaar in til maaltiderne; men han har mistet saa helt folkenes tillit, at han nu ikke paa nogen tid har været i barakkerne og set til de syke. Derfor er den i Husvik harbour fungerende læge stud. Med. Løveid regelmessig hentet. Han er endnu ikke rigtig færdig med sine studier, men er en overmaate dygtig og tiltalende ung mand. Han er baade uforfærdet og tillitvækkende. Der gjøres nu mest mulig at at faa epidemien begrænset til de færrest mulige tilfælder. – Av de 9 sikre tilfælde er de 8 folk som har været ombord i hvalbaaterne og som da de blev syke blev lagt i et barakkerum iland. «Hospitalet» som var for tyndvægget til vinterbruk er nu utbedret og gjort helt istand med tykkere vægger, ovner er sat ind o.s.v. og nu er de 8 flyttet derbort idag. Der ligger de nu meget bedre end i det lille barakkrum med de trange køiepladser. De fleste av dem var forresten svært kjække idag, da de blev flyttet. – Det 9de tilfælde er stuerten her i huset. Han hadde gaaet og skrantet de sidste 14 dager og forrige mandag, dagen efterat Cachalote var gaaet, blev ogsaa han liggende. Han stampet imot i det længste, lavet maten og gjorde sit arbeide, men saa maatte han tilsidst tilkøis. Hans kone stelte da et par dager. Men da doktoren kom og det viste sig, at det var tyfus fik hun ikke lov til at gjøre andet end pleie sin mand. En anden stuert steller nu for os. Foruten disse 9 er der sandsynligvis en til av mandskapet paa en av hvalbaaterne og desuten den engelske politimand, magistratens haandgangne mand. Det ser saaledes ut til at der blir en hel liten epidemi. Ingen av tilfælderne er endnu særlig

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen