Tyfus og vinter i Grytviken – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

ARSA1060YL000100040040


Transkribert tekst

I.
Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912.

Cirkulærskrivelse nr 5 1912
Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud.

Kjære forældre og søskende!

Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu ca 3 uker til «Cachalote» kommer igjen og kanske 4 a 5 til den atter gaar, saa det er noksaa længe til posten gaar. Men da del gjerne vil bli altfor nær indpaa den tid, da baaten gaar før brevskrivningen besørges, er det kanske bedst at faa en del av den undagjort i tide. – Bestyreren skriver gjerne nogen linjer hver dag til sin frue, saa blir der ikke saa meget i sidste liten. Det er kanske et eksempel til efterfølgelse. Om jeg kanske ikke just følger hans eksempel saa bokstavelig, at jeg skriver daglig, saa skader det kanske ikke, at jeg ogsaa skriver hjem litt oftere. – Brevene blir vel paa den maaten litt tørrere og kjedeligere, end naar man, nogen dage før posten gaar, sætter sig ned og skriver ned nogen enkelte spredte træk fra livet hernede eftersom det kan falde sig, idet det da er overladt til dere selv at danne dere helhetsbilledet. – Men vil dere fremdeles ha nogen mere detaljeret underretning om, hvordan jeg har det hernede, saa faar dere finde dere i at da det brudstykkevis og tørt og saa faar dere selv fremdeles sætte brudstykkærne sammen til et helhetsbillede med den fornødne farve paa.

Siden sidst jeg skrev er der ikke hændt saa særdeles meget nyt av interesse. De sidste sykdomstilfælder vi har hat hernede er nu sikkert konstateret at være tyfus. Der er nu ialt 9 sikre tilfælder og desuten to til, som muligens er det samme. Dertil kommer 1 sikkert tilfælde av lungetuberkulose og 2 sterke bronkittilfælder, som muligens ogsaa er lungetuberkulose. Sykdom har

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen