Sven Foyns dagbok – sommeren 1867 (s. 180)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010090b


Transkribert tekst

Mandag 22de. Juli. WSW Briis om Efterm. Kom vel hjem med alt i Behold. Gud være lov og tak.
Vi haver lidet udrettet, faaet blot en Hval, men mistet tre. Lidt Erfaring har vi vel faaet, om Gud vil vi skal til den Gjerning igjen. Harpunerne som de nu ere, slider sig ved Tiden. Prøv at sætte Bladet den anden Vei næsten perpendikulært, gjør Fjerharpuner og de exploderende Piler til at være sikre og gaae godt. Een Baad 30—31 Fod med dobbeltløbet Kanon. Og videre beder jeg Vaar Herre at lade dette som alt efter sin Vebehagelige Willie i Jesu Navn, Amen.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1867. Fangstforsøk ved Finnmarkskysten.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.