Sven Foyns dagbok – sommeren 1867 (s. 177)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010089a


Transkribert tekst

Torsdag 4de Juli 1867, om Morgenen godt Veir, løi omløbende, gik ud. Formidd. saa 2 Hvaler men da de ikke havde Føde, gik de strax bort.

Fredag 5te. Kulling af West, gik ind mellem Ekerøerne og fylte Vand, saa ingen Hval. O Gud være os naadig og give os Fangst efter sin velbehagelige Willie og bevare os.

Løverdag 6te. Do. gik til Wadsøe.

Søndag 7de. Løi NO.

Mandag 8de. Løi SO, gik ud om Morgenen langs Syd—varanger ind til Pasvig og videre udover til Kiberg i NtW ½ W 3½ Miil skjød fast i en Hval. NO frisk Briis, fik blot den store harpun fast. om Aftenen Fisken mindre, skjød fast fra Baaden en Harpun.

Tirsdag 9de. Litt mindre Vind ONO, den store Harpun gik løs, siden fik skutt fra Baaden en harpun, Fisken gik meget lavt og ned i Vandet, saa

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1867. Fangstforsøk ved Finnmarkskysten.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.