Sven Foyns dagbok – sommeren 1867 (s. 176)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010088b


Transkribert tekst

Mandag 1ste Juli. NO. tyk Regn imellem, om til WtN, klar, stiv Kulling, om Morgenen kom Brig Haabet. Forsøgte Kanonerne desværre med samme Resultat. Det som mangler til Fangstens Fremme er 1. at Harpunerne, ei vil holde tilstrækkelig Længde, der bør anskaffes Fjerharpuner. 2. Pilerne ei gaaer godt. Briggen losse i land paa Holmboes Skur omt. 200 Td Kuld. Laa i Wadsøe. Det er ei rimeligt at faa fast Hval uden i Stille godt Veier, og vi saae ingen.
O Gud være os naadig og miskundelig.

Tirsdag 2den. Tyk og Briis af NO. ONO. Laa i Wadsøe, saa ingen Hval, arbeidet paa at faa Spekket om bord til Haabet og paa Pilerne som dessværre blev ikke bedre.

Onsdag 3dje. Do. Do.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1867. Fangstforsøk ved Finnmarkskysten.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.