Sven Foyns dagbok – sommeren 1867 (s. 175)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010088a


Transkribert tekst

Den løb i 11 Timer og sank da den var død. Naar Hvalen gaar saa Længe, løsner Harpunen og holder ikke at hive opp i.

Mandag 24de. Nordlig Briis, graat Veir, halte Hvalen ind paa Holmboes Strand og Spekket den af der, den havde 4 Ton Spek paa Siden.

Tirsdag 25de. Arbeidet med afspekning.

Onsdag 26de. Færdig med afspekning.

Torsdag 27de. Middag Løi og stille, gik ud traf mange Hvale ved den syndre Side og havde nær faaet fast, begynte at Blæse ONO med Søe. Gik ind til Wadsøe om Natten.

Fredag 28de. Storm NO med Regn. Gud være med os og bevare os i Jesu Navn.

Løverdag 29de. NO Regn tyk, laa i Wadsøe.

Søndag 30te. Nordlig Optræk i NO —
Gud være med os.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1867. Fangstforsøk ved Finnmarkskysten.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.