Sven Foyns dagbok – sommeren 1867 (s. 174)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010087b


Transkribert tekst

den er der. I den gode Aarstid er den mest paa Havet. Til en heldig Hvalfangsten hører smult Vande og ikke over 60 a 80 Favne. Kulling tyk ONO. Kjøbte 30 Td Kuld a 72/. Af A. Holmboe.

Onsdag 19. juni. OSO. Frisk Briis gik om Wardø til Østervaag, arbeidet med vores Kanoner. Resultatet det samme, tvær.

Torsdag 20. Løi omløbende SO. NNO gik du, saae nogle Hvaler ved Skalnæss, men kunde ikke komme paa Skudhold. Aftenen gik du til Ekerøi. Gud være med os og styrer vore Weie til det gode i Jesu Navn.

Fredag 21de. Godt Veier, saa ingen Hval, gik ind til Wadsøe.

Løverdag 22de. Gik om Morgenen udover til forbi Ekerøi, gik ind til ankers ved Lille Ekerøi, saa ingen Hval. Aftenen gik ind til Wadsøe, traf adskillige Hvale, fik fast med to Harpuner, den løb stærkt.

Søndag 23de. Ettermiddag fik Hvalen ind til Wadsøe, godt Veir.

† Shilling

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1867. Fangstforsøk ved Finnmarkskysten.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.