Sven Foyns dagbok – sommeren 1867 (s. 172)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010086b


Transkribert tekst

Fredag 14de. Morgen Kl. 2½ gik du ved Kavringen da der havde været seet Hval, men vi traf ingen, gik til Ankers i Bussesundet, forsøgte vores Granat Kanoner som viste sig at kaste Granaten tværs. Kulling av NO –

Løverdag 15de. Kulling av Storm NO. ONO med tykke og Taage. Forandret Knasterne og andet ved Granaten, med de gik alle tværs.
Gud være med os og vende til Lykke og Velsignelse efter sin velbehagelige Villie i Jesu Navn. Amen.

Søndag 16de. Storm NWtN tyk. Aftenen klart.

Mandag 17de. Løi og stille O. OSO, gik ud og Formiddag saa Bøyen paa Hvalen, laa paa sin Plads, men formeget Søegang for at heve den op.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1867. Fangstforsøk ved Finnmarkskysten.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.