Sven Foyns dagbok – sommeren 1867 (s. 169)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010085a


Transkribert tekst

Løverdag 1ste Juni. Gjorde Maskin og Rorene istand, om Eft. Meget Hval ved Øen.

Søndag 2den. NNW kold.

Mandag 3dje. Godt veir WNW gik op igjennem Fjorden, saa nogle Hval, men kunde ikke komme dem nær, gik til Wadsøe, gjorde reen Kjedlen.

Tirsdag 4de. SW godt Veir, var ude men kunde ikke komme Hvalen paa Skudhold. Aftenen gik ind til Bugø.

Onsdag 5te. Løi, Nordlig godt Veir. Morgenen gik du, skjød fast i en Hval, 2 Harpuner ingen Piil. 4 Piile exploderede i Kanon, og en Kanon sprang, dog Gud være lov ingen kom til Skade. Hvalen slebte os Ostover NO. Frisk Briis, tyk med Regn.

Torsdag 6te. Eftmdag dræbte Hvalen med Landser og for at buxere den til Wardøe, den flød da den var død, men sank og brekte Sleberen, mistede den.

Fredag 7de. Morgene gik til Wardøe

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1867. Fangstforsøk ved Finnmarkskysten.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.