Sven Foyns dagbok – sommeren 1867 (s. 167)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010084a


Transkribert tekst

Kl. 1, fik Kjendtmand til Tromsø (20 Sp.), om Aften Kl. 7 gik til Ankers i Bjørnesund.
O Gud være med os i Jesu Navn.

Onsdag 22de. Afgik Kl. 3½ Morgen, Kulling ONO, Høi Søegang, gik ind ved Qvitholmens Fyhr og siden inden Skjærs Nordover.

Torsdag 23de May. Løi NO. ONO. Kl. 10½ passerede ind Prestø Fyhr.

Fredag 24de. Kl. 12 gik ud Støt Stille. Gud ledsage os.

Løverdag 25de. Løi SW. Kl. 8. Morgen passeret Santorv. NO ¼ viiser paa vor Compas NO ½ N altsaa blot ¼ Streg Misvisning

Søndag 26de. Morgen SW. Form. NO Kulling tyk med Snee. Aftenen kom til Hammerfest.
O Gud være med os og bevare os.

† Sandtorv. ‡ Deklinasjon

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1867. Fangstforsøk ved Finnmarkskysten.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.