Sven Foyns dagbok – sommeren 1866 (s. 148)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010074b


Transkribert tekst

19de Juli. NOtO Vind, frisk Briis, styrede NOtO ½O langs Landet, disig Luft.
Gud være med os og give sin Naade og Velsignelse i Jesu Navn.

D. 18de. Traf Brig Haabet, fik Kuld og gik ud med den om Aftenen. Gud ledsage os med sin Miskundhet.

20de Juli. ONO løi, styrede OtN. Langs Landet. Gud ledsage os. –

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1866. Hvalfangstens oppstart. Ferd til Island. Foyn studerer bedriften hos amerikanerne.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.