Sven Foyns dagbok – sommeren 1866 (s. 147)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010074a


Transkribert tekst

14de Juli 1866. Løi W. Frisk Briis StW, skyet Luft, styrede OSO.
O Gud være os naadig i Jesu Navn.

Den 15de Juli. Søndag Ostlig NO. Kom til Reine Middag. Man sagde at fra 25. Juni til for 8 Dage siden havde der været en Mængde Hval. Nu saaes blot enkelte som hurtig gik forbi.

16de. Gjorde reen Kjedlen som var meget Salt i. Tyk med Regn. Sydlig.

17de. Do. – Do.
Ved Middag klaret. Vind Nord, gik ud. Saa enkelte forbigaaende Hvale, mest smaae.

18de. Gik til Storkmarknæs.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1866. Hvalfangstens oppstart. Ferd til Island. Foyn studerer bedriften hos amerikanerne.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.