Sven Foyns dagbok – sommeren 1866 (s. 146)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010073b


Transkribert tekst

13de Juli.
Liden Briis Nord, Høi Søe fra NO. ONO. O Gud ledsage os i Jesu Navn.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1866. Hvalfangstens oppstart. Ferd til Island. Foyn studerer bedriften hos amerikanerne.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.