Sven Foyns dagbok – sommeren 1866 (s. 144)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010072b


Transkribert tekst

Transport Fartøi bliver vel altid nødvendig som kan have Kuld; Foustager og Trankogeindretning, samt afspekke Hvalen.
Dampbaader og Fiskebaader bør have Lys Farve under Vandet. Den Hval som Amerikanerne fik var en Finhval, ligesaa mager som den ved Wadsøe, dog sagde han at den Sort var den bedste der.

† Her lanseres tanken om det flytende kokeri for første gang i den moderne hvalfangsts historie.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1866. Hvalfangstens oppstart. Ferd til Island. Foyn studerer bedriften hos amerikanerne.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.