Sven Foyns dagbok – sommeren 1866 (s. 143)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010072a


Transkribert tekst

blevet bange ved den megen jagen, og som her var ingen Havne paa 16 Miles Distance, syntes jeg har var daarligt utsigt for os til Fangst, saa vi tog kuld fra Haabet og besluttet at gaa til Lofoten om Gud vil, satte Stevnemøde ved Stokmarknæs.
Jeg troer nok det var bedre at have en saadan Hvalbaad med SoF, derved havdes to Chanser for at faa fast. Havdes ikke en saadan Raketharpun troer jeg at man i saa stor baad kunne have en Harpunkanon foran med 3¾» Line 400 eller 300 Favne og en Pilekanon paa hver Side, paa høie Pulletter, var det kanskje lige godt, Harpun og Piil maa skydes samtidig.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1866. Hvalfangstens oppstart. Ferd til Island. Foyn studerer bedriften hos amerikanerne.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.