Sven Foyns dagbok – sommeren 1866 (s. 140)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010070b


Transkribert tekst

med for at se, han hadde begynt Afspekningen paa Søen, men begav der da det var meget eller noget Søegang. Americanerne fisket med 3 Baade, disse ere 33 Fods lange, antagelig 7′ bred, have 7 Mand, et Jernspild 1/3 Deel fra Forenden, hvorfra nedgaaer en Line igjennem Baadens Bund; Ligeledes gaaer der derigjennem 1/3 Deel fra Agterenden et Sverd 18″ dybt og 2 Fod bredt, det drages op med en 1/2″ Jernstang fra den agtre Ende og har liden (Linen? jfr. uttrykket nedenfor) foran. For Vandet indvendig staae en tæt Kasse ligeledes for Linen foran. Harpunen hvori Linen er, udskydes fra Skulderen af et Jernrøer, den fremdrives af en Raketsats der tendes av en Pistol, foran på Raketten er en eksploderende Piil som tændes af Raketten naar den

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1866. Hvalfangstens oppstart. Ferd til Island. Foyn studerer bedriften hos amerikanerne.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.