Sven Foyns dagbok – sommeren 1866 (s. 139)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010070a


Transkribert tekst

Torsdag 5te juli. Om Morgenen Løi SW klart, afseilte fra Nordfjord for at see efter Brig Haabet.
Stod udover til Middag vendte til Landet.
Nordfjord …. i WtN ¼ N. 5 Miil af. Gud være os naadig.

Søndag 8de. Om aftenen, Løi OSO, kom Brig Haabet udfor Nordfjord lykkelig og og vel, Gud være lovet, gik ud og stod nordover.

Mandag D. 9de juli. Vinden SW, W og NNW stiv. Kulling, seilte og damped Nordover til Langnæsbugten. Saae ingen Hval.
Gud være os naadig og miskundelig. Eftermiddag traf paa Langnæsbugten en americansk Dampbaad, som hadde fisket en Finhval, Dampbaaden gik ind paa Funnafjord, ankrede og afspekkede Hvalen, vi gik

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1866. Hvalfangstens oppstart. Ferd til Island. Foyn studerer bedriften hos amerikanerne.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.