Sven Foyns dagbok – sommeren 1866 (s. 135)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010068a


Transkribert tekst

d. 23de. Om Morgenen ankom til Rande Fyhr. Briggen Haabet ikke kommen, ventet til 24de, da seilte til Island. Frisk Briis af SSW om Efterm.
Gud være med os.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1866. Hvalfangstens oppstart. Ferd til Island. Foyn studerer bedriften hos amerikanerne.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.