Sven Foyns dagbok – sommeren 1866 (s. 137)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010069a


Transkribert tekst

Sydlig tyk, høi Søe, Kulling Natten og Morgenen lidt aftagende.
Gud være med oss.

1ste Juli 1866.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Sommeren 1866. Hvalfangstens oppstart. Ferd til Island. Foyn studerer bedriften hos amerikanerne.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.