Sven Foyns dagbok – gjennombrudd 1868 (s. 201)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.


Transkribert tekst (utdrag)

Tirsdag 30te. (Juni) Løi W om Morgenen, gik ud, adskillig Blaa ved Bøgfjorden, skjød paa en som Pilen dræbte, men Harpunerne ikke fast, de bøiet sig af skuddet ved Læggen, altsaa den for lang og Hapunen for tung, gik ind i Kjølnes Øe, gjorde lidt Forandring og gjorde Prøveskud. Hapunerne gik under. Kanonerne for lette og skulde have større Krudtladning som disse ikke taaler. Prøv endelig vel Kanoner, harpuner og alt Hjemme. Gud være med os og velsigne vor Gjerning i Jesu Navn.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Vinteren og våren 1868. Gjennombruddet.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.