Sven Foyns dagbok – gjennombrudd 1868 (s. 192)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.


Transkribert tekst (utdrag)

Onsdag 29de. Løi WNW. NNO frisk. Lidet Hval som gik op Fjorden, fulgte med, den ble borte ved Bunden. Ankrede ved Næsebye.

Torsdag (30te). Gik du om Morgenen, Kl. 4, løi Nordlig, Kl. 9 skjød fast fra Dampbaaden og Pilerne dræbte den paa Stedet, den flød 10′ siden sank i Forløberen, slæbed den til Wadsøe og solgte den til Dahl for 400 a 450 Sp., gik ud igjen og ved Mundingen af Bugøefjorden skjød fast i en Hval fra Dampbaaden, den løb du Linen til Enden, og døde paa Bund, hevet den op 180 Favne og slæbde den til Wadsøe, solgte den til Espesen for 550 a 600 Sp. Fik siden blot 283 Sp. Da den betaltes.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Vinteren og våren 1868. Gjennombruddet.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.