Sven Foyns dagbok – gjennombrudd 1868 (s. 188)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010094b-merket


Transkribert tekst (utdrag)

Torsdag 2den (April) Høi Søe udenfor, men blot lidt hvor vi ligger inde i Vaagen. Storm NtW – meget koldt med Snebyger. I Hvalfangsten er det ikke rimeligt at gjøre noget saa tidlig paa Aaret, formedels stadige Stormer. Først i April var tidsnok at komme. Lodden skal og i senere Aar være kommet senere. Tilsyneladende hidtil har jeg ingen Lykke i Hvalfangsten, trenge sig frem gaaer ikke. Lønnende Forretning seer det tvivlsomt ud at blive. Om Sommeren adspredt paa store Havdybde. Om Vaaren Stormende, da mest Hval ved Landet, dog paa Havet. –

Fredag 3dje April. Aftagende om Morgenen om til W og SW med stiv Kulling til næste Fredag laa i Wardøe, mest Storm.

Løverdag 11te. Frisk Kulling af West, Kl. 3 afgik til Wadsøe, traf ved Skalnæs en del (10) Finhvale skjød på en. Skuddene gik mest over, Pile slog mod Overkant af Ryg og gik i Veiret, blot en Harpun af de nye holdt lidt fast og trak ud 200 Line, gik løs igjen. Hvalen var for meget forlig, da skuddet gik. Den var haard at skyde paa. Kl. 11½ kom til Wadsøe, tog nogen Proviant om bord.

† Her framgår det at Foyn helt fra første ferd både jaget og fanget de hvalarter som han kom over, og ikke bare blåhval som flere forskere har trodd. Foyn jaktet og skjøt også finnhval, knølhval og noen ganger retthval.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Vinteren og våren 1868. Gjennombruddet.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.