Sven Foyns dagbok – gjennombrudd 1868 (s. 187)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010094a


Transkribert tekst

Søndag 15de Marts 1868. Storm af SW.

Mandag 16de. Do Storm. Arbeidet paa vores Fiskeredskaper. O Gud være med os i Jesu Navn.

Tirsdag 17de. Do. Storm. Do. arbeide intet Fiske og ingen Hval eller Lodde at see eller bemærke.

Onsdag 18de. Do. Med Do. Søegang fra NNW.

Torsdag 19de. Aftagende Vind, godt Veir, om Aftenen kom Postdampskibet.

Fredag 20de. Kulling SSW – intet at bemærke til Fiske. Alle Håkjærringfiskerne laa stille her i Havnen.

Løverdag 21de. Storm af Syd, koldt.

Søndag 22de. Do.

Mandag 23de. Om Morgenen godt Veir, frisk Briis SW, gik til Søes Wardøe SSW 5 Miil. Saa blot 2 smaa Fiske der jaget afsted WNW. Eft. Storm kom Kl. 3 til Ankers i Wardøe.

Tirsdag 24de. Do. Frisk Briis intet Fiske eller Hval at see fra Bjerget. Gjorde istand en Nordlands 5 Børing med 2 Master og Seil.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Vinteren og våren 1868. Gjennombruddet.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.