Sven Foyns dagbok – gjennombrudd 1868 (s. 186)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010093b


Transkribert tekst

Mandag 9de Mars 1868 Halede Skibet til Larsen Brygge og paa lavt vande Pudse(de) Axelsen og skiftede Propellen, samt pudsede lidt talge paa Flækker i Bunden. Aftenen halede Skibet til Fortøiningen, indtog Kuld, rengjorde Kjedlen.

Tirsdag 10de. WSW gjorde os istand til vores Hvalfiske, koldt. Indtog 50 Td. Af egne Kuld.

Onsdag 11te. NNO løi tyk med Sne. Do. Arbeide. Gud give os af sin Welsignelse og bevare os i jesu Navn.

Torsdag 12te. Do. Veir og Vind. Do. Arbeide, forsøgte Fangstbaaden, den blev forrank med Kanonerne og Spildet, saa vi satte den Større paa Land liggende Baad ud og gjorde den istand, den blev tillige fortung med det hele Inventarium at heise op paa Siden, saa det blev ingen Fordeel at have den for den større.

Fredag 13de. Godt Veier Sydlig Vind, i arbeide med at gjøre Baaden istand, landsette den mindre.

Løverdag 14de. Morgenen frisk Briis af Sydlig Vind, afgik fra Wadsøe, fik stærk Storm, kom vel til Wardøe Kl. 12. Saa ingen Hval. Høi krap Søe. 2½» riflet Kanon 3 Lod Krudt, 2⅛» Harpun Kanon 2 Lod Krudt.

Om transkripsjonen

Utdrag her: Vinteren og våren 1868. Gjennombruddet.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.