Sven Foyns dagbok – gjennombrudd 1868 (s. 185)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010093a


Transkribert tekst

Søndag 1ste Mars 1868. Godt klart Veir, løi OSO – afgik og kom Middag til Tromsøe. Aftenen indtog fra W. Holmboe 71 Td. Kuld a 74 /.

Mandag 2den. Kulling og Storm OSO.SO. – ankom til Hasvig.

Tirsdag 3dje. Godt, koldt, klart Veir. Ostlig, afgik og kom til Hammerfest, indtog 24 Td Kuld a 64/. Rettet Compasset og afskjediget Lodsen.

Onsdag 4de Marts. SSO Sydlig frisk Kulling, afgik aftenen godt Veir, SSW ved Norkyn. Natten Storm med svær Søegang.

Torsdag 5te. I Lysningen Kl. 5½ kom til Wardøe, laa stille formedelst Storm SSW.

Fredag 6te Do. Afgik, kom halvveis til Wadsøe. Storm WSW, voved ikke at gaa til Wadsøe Havn da Søe var overordentlig høi, vendte tilbake igjen.

Løverdag 7de. Godt Veir SO, afgik og kom til Wadsøe Kl. 11½, lossede vores reserve Sager paa Holmboes Søebod.

Søndag 8de. Godt Veir. Gud være med os i Jesu Navn. Amen.

† Shilling

Om transkripsjonen

Utdrag her: Vinteren og våren 1868. Gjennombruddet.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.