Sven Foyns dagbok – gjennombrudd 1868 (s. 182)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

VFAA1001KL00010091b


Transkribert tekst

1868.

Onsdag den 12te Feb. Om Morgene afgik med Dampbaadeb Spes & Fides fra Sevigen med frisk Briis af NtW, om Aftenen ved Christiansand, lagde bi der. Gud være med os og bevare og give os af sin velsignede Naade det tjenlige til Legeme og Sjel. Amen.

Torsdag 13de. Gik ind til Christiansand efter en Pl…. harpun. Form. Gik ud igjen. ONO om til NWtW om Natten, Kl. 10½ ved Lister.

Fredag 14de. Løi, siden Storm af SSO, tyk med sne, Kl. 2 Eft. Ankrede ved Høivarde.

Løverdag 15de. Lidt klar, gikk ind til Haugesu(n)d. NW Vind, indtog 40 Td Kuld a 48 /., fik Kjendtmand til Florøe for 6 Sp.

Søndag 16de. Laa stille. NW tyk Kulling.

Mandag 17de. West Kulling, afgik kun til 1 Miil Nord Bergen.

Tirsdag 18de. Storm SW. kom til Florøe, fik Kjendtmand til Aalesund.

Onsdag 19de. WSSWtSW Kulling, Storm, tyk, Briis, kom til Ulvøesund. Gud ledage os!

† Shilling

Om transkripsjonen

Utdrag her: Vinteren og våren 1868. Gjennombruddet.

Om å lese dagboken.

Transkribert av Haakon Livland, Slottsfjellsmueet.