Brev fra Buenos Aires – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 27. februar 1912 - side 2


Transkribert tekst

allerede næste dag var jeg frisk igjen. Jeg maa saaledes si at jeg meget fort vændte mig til kosten her. Den er nemlig ikke slik som paa Ortega. Til frokost kaffe med melk i, hvetebrød og en klat smør saa stor som en tokroning. Da dette blir noget tynd kost for os nordmænd forlanger jeg gjerne egg ekstra. Til middag og aftens er der forskjellige varme retter av kjød og fisk, som regel meget vel tillavet. Til dessert næsten bestandig frugt, bananer eller vindruer. Vandet her er noksaa lunkent og ikke paa langt nær saa godt som Maridalsvandet i Kristiania eller Mesnavandet i Lillehammer. Da tyfus er noksaa utbredt her i byen paa denne tid maa man være litt forsigtig med drikkevandet. Jeg drikker derfor gjerne et krus øl til min middag.

Tiden gaar og jeg har nu allerede været her mer en uke; muligens kommer jeg til at bli her endnu i 14 dage a 3 uker. Jeg kom hit til byen mandag morgen den 19de. Da ingen fra kompaniet mødte op paa bryggen, tok jeg ind paa et forholdsvis billig fransk hotel, hotel de la Paz. Værelsene var ganske smaa, men kosten var renslig og god. Værten snakket baade tysk, engelsk og fransk foruten spansk, saa det var ikke vanskelig at bli forstaaet og selv forstaa. – Jeg fik da vite adressen for det norske konsulat og opsøkte det om formiddagen. Det var imidlertid lukket paa grund av karnevalsfridagene (søndag, mandag og tirsdag) og vilde ikke bli aapnet før onsdag. Jeg fik dog konsulens privatadresse og opsøkte den. Kun en

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen