Norvegias dagbok 1927-29 – forside


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Forsiden til Norvegias skipsprotokoll


Transkribert tekst

DAGBOK
FOR
D/S «Norvegia»
AV
Sandefjord

Kjendingssignal: M.T.G.L.
Registerton netto: 126.23/100
Förer: H. Horntvedt
Bæsetningens størrelse: 16 mand

Denne dagbok indeholder 192 folierte blader.
Den er paabegynt den 24/9-27
og sluttet den 14/1-29

Merk!
Hvis kladd til dagboken benyttes, bør den føres efter samme skema som er fastsat for de daglige optegnelser i dagboken og bør tydelig betegnes som kladd. Kladden bør opbevares sammen med den tilhørende dagbok og i likesaa lang tid som denne.

Hver gang en ny dagbok tages i bruk, skal oplysninger om fartøiets instrumenter og karter m.v. indføres paa de hertil bestemte skemaer. Oplysningerne maa fuldstændiggjøres hver gang ny undersøkelse eller ny-anskaffelser finder sted.

Trykt av TITAN SUPPLY COMPANY, C.L. DANIELSEN & OLAF FOSSUM, Skibshandlere, 29 Canal des Brassereurs, ANTWERPEN

Om transkripsjonen

Transkribert av Jan Erik Ringstad, Hvalfangstmuseet.